Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Een amendement is een formele wijziging in een raadsvoorstel, ingediend door een of meerdere raadsleden bij de raadsvergadering.

In de besluitenlijsten staan alle besluiten die het college heeft genomen in de B&W vergaderingen.

Ingekomen stukken zijn de schriftelijke stukken bestemd voor de gemeenteraad.

Ingekomen stukken zijn de schriftelijke stukken bestemd voor de gemeenteraad.

Een motie is een verzoek van de raad aan het college om iets te doen of te onderzoeken.

Een motie is een uitspraak (in de meeste gevallen een verzoek) van een gemeenteraadslid aan het college om iets te doen of juist niet te doen.

Politieke vragen zijn vragen van de raadsleden buiten de raadsvergadering om aan de burgemeester en aan het college.

Politieke vragen zijn vragen van de raadsleden buiten de raadsvergadering om aan de burgemeester en aan het college.

In de besluitenlijsten staan alle besluiten die de gemeenteraad heeft genomen in de raads- en commissievergaderingen.

Technische vragen zijn vragen van de raad aan het college over feitelijke informatie.

Technische vragen zijn vragen van de raad aan het college over feitelijke informatie.

Met een toezegging kan het college een antwoord achteraf schriftelijk toesturen. Een toezegging kan ook het uitvoeren van een actie zijn waarover de raad dan later wordt geïnformeerd.

Met een toezegging kan het college een antwoord achteraf schriftelijk toesturen. Een toezegging kan ook het uitvoeren van een actie zijn waarover de raad dan later wordt geïnformeerd.

In dit overzicht staan de onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie, de behandeling hiervan door de raad en opvolging van de raadsbesluiten.